Autema Elektronik AB   kund@autemashop.com  |   Företagsinformation  |  Leveranssätt
Kort - Moduler - Arduino  

Arduino

Moduler & Sensorer

Trådlöst

Kort - Prototyp - Elmek

Sänkta priser på moderkort!

Arduino - moderkort -  Nano

Arduino - moderkort  - övriga
 
ATtiny85 Kickstarter   Nytt!
 

Arduino - Shields
 

Inbyggnadsboxar

LCD moduler

Temperatursensorer

Temperatur- & fuktighetssensorer

Gas-sensorer

Övriga sensorer

AC-DC omvandlare - 230V - 5V     Nytt!

DC-DC omvandlare - Step_down   Nytt!

DC-DC omvandlare - Step_up       Nytt!

Peltier-element

Trådlösa sändare/mottagare

WiFi moduler

Bluetooth moduler
Experimentkort

Kopplingsplattor - "Breadboard"

Jumper "Dupont" kablar

Adaptrar SMD till DIP

Adaptrar USB till DIP    Nytt!

DC-motorer    Nytt!

Stegmotorer  

Servomotorer   Nytt!